Ideell Kraft: Plattformen

Tommy: Förbundsordförande 2016-2020

Passionen att göra det omöjliga möjligt

Tommy Nilsson

Hej!

Jag är Tommy, en engagerad tänkare som arbetar enligt metodiken kedjan är lika stark som den svagaste länken.

Tillsammans är vi starkare, smartare och bättre, jag vill att Sverok handlar om dig, din förening och de du har i din närhet.

Du är ledstjärnan, jag vill göra ditt och din förenings engagemang lite enklare.

Jag accepterar nomineringen som Förbundsordförande i Sverok - Spelhobbyförbundet.

Föreningarna är det starkaste vi har i Sverok, fokus på dig och din förening.

Genom att du är med under processen, kan se exakt vad som är på gång och deltar i att ta fram riktningen vi vill arbeta för kan vi tillsammans nå lite längre.

Jag är långt ifrån perfekt, håller du inte med mig, har du en bättre lösning, eller om du söker någon att bolla en idé på, så garanterar jag att alltid lyssna och alltid försöka bli bättre.

I det här plattformsdokumentet kan du läsa mer i detalj hur jag vill göra just dig starkare.

Innehåll

 1. 1 Tommy: Förbundsordförande 2016-2020
  1. 1.1 Engagemang
   1. 1.1.1 Ekonomi
    1. 1.1.1.1 Ökat oberoende
   2. 1.1.2 Starkare distrikt
   3. 1.1.3 Ett engagemang, en enhetlig kompensation
   4. 1.1.4 Budget
    1. 1.1.4.1 Förklaring till budget
     1. 1.1.4.1.1 Organisation
     2. 1.1.4.1.2 Styrelse
     3. 1.1.4.1.3 Projekt
     4. 1.1.4.1.4 Marknadsföring
     5. 1.1.4.1.5 Föreningsstöd
     6. 1.1.4.1.6 Påverkan
     7. 1.1.4.1.7 Distriktsstöd
     8. 1.1.4.1.8 Utbildning
     9. 1.1.4.1.9 Kansli & personal
     10. 1.1.4.1.10 Riksmöte
  2. 1.2 Organisation
   1. 1.2.1 Styrelsen
    1. 1.2.1.1 Soldaritet
   2. 1.2.2 Kansliet
    1. 1.2.2.1 Förbundssekreteraren
   3. 1.2.3 Distriktet
   4. 1.2.4 Föreningen
  3. 1.3 Om Tommy
 2. 2 Tommy: Förbundsordförande 2015
 3. 3 Bilaga 1: Beslutsprocess
  1. 3.1 Förslag
  2. 3.2 Förbundssekreteraren
  3. 3.3 Styrelsen
  4. 3.4 Remisser
  5. 3.5 Publicerar beslut
  6. 3.6 Transparens
  7. 3.7 Jäv & Neutralitet
 4. 4 Bilaga 2: Nomineringsprocess
  1. 4.1 Förstudie
  2. 4.2 Förslag på kandidat
  3. 4.3 Urvalsprocess
 5. 5 Bilaga 3: Det är du som bestämmer
 6. 6 Bilaga 4: Engagemangsmodellen
  1. 6.1 En nationell organisation, förbundet
  2. 6.2 En regional organisation i varje region/landsting
  3. 6.3 En lokal organisation i varje kommun
  4. 6.4 Medlemskap & Samarbeten
   1. 6.4.1 Struktur
    1. 6.4.1.1 Lokal samarbetsorganisation: Sverok ORTNAMN
    2. 6.4.1.2 Regional samarbetsorganisation: Sverok LÄN/REGION
    3. 6.4.1.3 Nationell samarbetsorganisation: Sverok SPECIALISTFÖRBUND
 7. 7 Bilaga 5: Externa målgrupper
 8. 8 Bilaga 6: Mötesplats för gemenskap
 9. 9 Bilaga 7: Ohämmat engagemang, oberoende av ålder
  1. 9.1 Föreningar utan åldersgränser är fantastiska
  2. 9.2 Regeringen, ungdomsstyrelsen (MUCF) och 60% spärren
  3. 9.3 Det hämmar demokratin
  4. 9.4 Det begränsar engagemanget
  5. 9.5 Det försvårar lärande
  6. 9.6 Ungdomar är viktiga
  7. 9.7 Jag vill arbeta för
 10. 10 Bilaga 8: Hur relaterar plattformen till det som finns i Riksmöteshandlingarna?
 11. 11 Bilaga 9: Kunskaps och kompetensbanker
 12. 12 Bilaga 10: Sverok, för Sverok, av Sverok, med Sverok
 13. 13 Bilaga 11: Zwork, Zworken och Zworkskogen
 14. 14 Bilaga 12: Rekryteringskopensation (Ditt engagemang har värde)
 15. 15 Bilaga 13: Krishantering
 16. 16 Bilaga 14: Transparens och demokrati i organisationer kontrollerade av förbundet (Aktiebolag, Stiftelser, osv)
 17. 17 Bilaga 15-19: Reserverade för framtida användning
 18. 18 Bilaga 20: Kopiera, förbättra, förändra!
 19. 19 Revisionshistorik

Engagemang

Rätt person på rätt plats, du där ute i förening och distrikt vet bättre än mig vad du behöver, jag vill göra det lite enklare för dig att få det.
 • Ge distrikten och föreningarna via distrikten möjlighet att året runt påverka förbundet enligt Bilaga 1: Beslutsprocessen.

 • Ge distrikten utökat mandat att vara Sverok regionalt enligt Bilaga 4: Engagemangsmodellen.

 • Ge föreningarna utökat mandat att vara Sverok lokalt enligt Bilaga 4: Engagemangsmodellen.

 • Ta bort arvodetingGöra förbundssekreteraren till en tjänst på kansliet.

 • Ge alla en enhetlig ersättning för sitt engagemang.

Jag vill att det är ditt engagemang och dina idéer som sätter ribban för hur långt vi kan nå.

Dina nederlag är våra gemensamma förluster, dina segrar är vår inspiration och exempel på vad som är möjligt.

Ekonomi

Ökat oberoende

Större oberoende i form av utökade samarbeten och kapitaltillgång från andra källor än ungdomsstyrelsen.

Starkare distrikt

Resurser öronmärks för distrikten till regionalt innehåll, de kan regionen och viss utjämning behövs i distrikt där övrig finansiering är svåråtkomlig. Ett Sverok distrikt skall vara likvärdigt var helst i landet det befinner sig.

Ett engagemang, en enhetlig kompensation

Alla är lika viktiga och har samma värde.

Grunden för engagemang och arbete i organisationen är intresset för innehållet, vi ska ge de bästa förutsättningarna för engagemang och en ersättning som tillåter att fokus hålls på uppgiften utan att de engagerade behöver fundera på om de har mat på bordet och tak över huvudet imorgon.

Samtliga ledare och av riksmötet valda på förbundsnivå ges samma ersättning för sin tid. På sikt skall alla engagerade på alla nivåer ges samma ersättning för sin tid.En enhetlig lön på kansliet, alla är lika viktiga oavsett om de städar lokalerna, sköter förbundets finansiering eller svarar i telefon.

För att ge samtliga samma ersättning så kommer arvoderingen av förbundsstyrelsen att upphöra. Om du kan driva din förening, ditt distrikt utan ersättning så kan vi driva förbundet utan ersättning.

Budget

Budget tre år.

Förklaring till budget

Alla värden är i procent så att du enkelt skall kunna överblicka hur stor del av helheten som går till en given punkt. Vill du veta mer om varför procent, se "Den demokratiska procenten".

Organisation

Löpande organisation finansierad med bidrag från ungdomsstyrelsen primärt.

Styrelse

Kostnader för styrelsen.

Projekt

Riktade satsningar finansierade via fonder, crowdfunding, sponsorer eller andra källor.

Marknadsföring

Allt som syftar till att synliggöra oss, ex hitta, spelveckan och annat.

Föreningsstöd

Stöd med direkt fokus på föreningarna.

Påverkan

Allt som syftar till att påverka för att göra det lite mer sverok vänligt.

Distriktsstöd

Stöd med fokus på distrikten.

Utbildning

Kurser, slag, fortbildning av olika typer.

Kansli & personal

Löner, administration och liknande.

Riksmöte

Lokaler, teknik, arvoden, administration, tryck.

Organisation

Det viktigaste sverok har är alla föreningar som bildas och sedan rullar vidare år efter år och blir allt starkare.

Styrelsen

Styrelsen kommer fatta beslut baserat på rapporter och underlag skapat av dig som kan ämnet tillsammans med kansliet och alla kommer att ges tid att tala om hur det påverkar. Se Bilaga1: Beslutsprocessen.

Soldaritet

Den nya styrelsen kommer inte att använda sig av ett verkställande utskott där vissa i styrelsen separat samlas och har egna möten, vi kommer att tillsammans i styrelsen att fatta alla beslut. Vi skall eftersträva att alltid vara proaktiva och förebyggande, det skall aldrig behöva uppstå situationer där vi på kort tid behöver fatta beslut vilka omfattar mer pengar än en genomsnittlig ansluten förening ser under sitt budgetår.

Kansliet

Kansliet är otroligt värdefullt och en kunskapsbas för distrikten, föreningarna och eldsjälarna. Jag vill att det ges mer resurser för att kunna vara ett stöd för verksamhet och samlingspunkt för all kommunikation.

Förbundets verksamhet lämnas till kansliet och ideella med passion för innehållet.

Förbundssekreteraren

En ny tjänst inrättas på kansliet, titeln plockas bort ur styrelsen.

Distriktet

Jag vill etablera distrikten som knutpunkter för regionalt och koordinerat lokalt engagemang.

Ditt distrikt kan mer än du tror, du i distrikt kan göra mer än du tror.
För mig är det av yttersta vikt att distrikten blir en naturlig punkt för alla föreningar att vända sig till.
Jag tänkte att förbundet ska hjälpa distrikten, vårt kansli är ert kansli.

Jag vill att det är du som ska vara med och utforma hur det ska gå till.

Föreningen

Sverok är föreningarna, de rekryterar och skapar verksamheten som ger förbundet de statliga bidragen och distrikten de regionala bidragen.

Inom Sverok ryms ett antal olika verksamheter, exempelvis Airsoft, Brädspel, Cosplay, Dataspel, E-sport, Figurspel, Konfliktsspel, Kortspel, Lajv, Paintball och Rollspel. Varje förening kan ha en eller flera verksamheter, alla med olika krav på material, ytor, investeringar och antal deltagare. Förbundet innefattar även föreningar vilka håller större samlande arrangemang vilka fungerar marknadsförande för Sverok och för verksamheten som helhet.

Dina utmaningar är unika och de är gemensamma. Som förbund vill jag att vi blir bättre på att effektivt ta tillvara på de gemensamma utmaningarna och lösa dem en gång för alla så att när du nästa gång ska upprepa vad någon annan gjort kan ta del av den erfarenhet och den kunskap som de före dig innehar. Det här ger oss alla mer tid att hjälpas åt med att lösa de unika utmaningarna, vi tillsammans är Sverok.

Jag vill göra just din förening ännu starkare. Jag vill att du talar om vad som är viktigt för er.

Om Tommy

Tommy Nilsson

tommy@arconge.se

www.facebook.com/tommyhome

linkedin.com/in/tommyhome

Tommy: Förbundsordförande 2015

Passionen att göra det omöjliga möjligt

Bilaga 1: Beslutsprocess

Beslutsprocessen av ideellkraft.se

Figuren visar beslutsprocessen.

Förslag

Ett förslag kommer in, från en organisation eller person med förslagsrätt.

Förslaget registreras i ett öppet synligt system där alla medlemmar kan se det och följa det genom processen. Känsliga uppgifter synliggörs endast för de som behöver ha tillgång till dem.

Förbundssekreteraren

Sköter all kommunikation och förberedande, ser till så att nödvändig information finns med i förslaget och är den centrala punkten som samlar in och skickar ut förslaget genom alla stegen i processen.

Styrelsen

Förbundssekreteraren ser till så att förslaget presenteras för styrelsen och lägger upp det för beslut, Styrelsen fattar beslutet.

Beslutet sker elektroniskt, via ett röstningssystem på internet/intranet.

Förbundssekreteraren har inte rösträtt.

Remisser

Beslut som påverkar andra delar än den egna delen av organisationen får inte fattas utan att de som påverkas har möjlighet att inkomma med analys av hur det påverkar och med möjlighet att tala om hurvida de ställer sig bakom beslut eller ej.

Remissperioden är minst 30 dagar, från förslaget skickats på remiss av Förbundssekreteraren vilket bör ske inom 14 dagar efter förslaget inkommit.

Publicerar beslut

Beslutet publiceras i systemet som publicerat och gällande av Förbundssekreteraren.

Transparens

I alla lägen går det att följa förslaget genom alla stegen och se alla yttranden som inkommer i under remiss perioden, det går även att se vilka yrkanden som fanns, vilka styrelsen bestod av, hur de röstade, vilket beslut som fattades och när.

Jäv & Neutralitet

I de fall en individ gynnas eller en organisation som personen är medlem i gynnas får den personen inte delta i diskussionen kring beslutet eller i fattandet av beslutet. I fall det är Förbundssekreteraren får denne delegera till en annan tillfällig sekreterare.

Bilaga 2: Nomineringsprocess

Denna bilaga är en idéskiss, jag vill att vi tillsammans arbetar fram världens bästa modell.

Nomineringsprocess, flöde, ideellkraft.seFiguren visar nomineringsprocessen.

Förstudie

Under förstudien tar valberedningen fram de behov organisationen har genom en analys vilket sedan sammanställs och publiceras som en kravprofil för de som söks.

Förslag på kandidat

Medlemmar föreslår kandidater till valberedningen baserat på kravprofilen.

Urvalsprocess

Valberedningen frågar kandidaten om den är intresserad, gör en intervju för att säkerställa att denne delar organisationens värderingar samt fyller kravprofilen och går sedan vidare till att granska referenser, belastningsregister, betalningsanmärkningar och via google/liknande tar reda på så att det stämmer, om allt är korrekt nominerar valberedningen kandidaten som valbar på årsmötet.

Bilaga 3: Det är du som bestämmer

Denna bilaga är en idéskiss, jag vill att vi tillsammans arbetar fram världens bästa modell.

medlemsinflytandet

Figuren visar hur du bestämmer i organisationen.

Överst i kedjan finns medlemmen, vilken står för besluten på årsmötet, vilket utser förtroendevalda.

Valberedningen förbereder och granskar förslag av förtroendevalda åt årsmötet.

Revisorerna granskar verksamheten och ekonomin åt årsmötet.

Styrelsen fattar alla större beslut.

Förbundssekreteraren skapar verksamhetsberättelser och säkerställer att verksamheten är som årsmötet och styrelsen beslutat.

Den nationella organisationen vänder sig till den regionala organisationen för regionala och lokala frågor. Den regionala organisationen vänder sig till den lokala organisationen för lokala frågor. I enlighet med Bilaga4: Engagemangsmodellen

Bilaga 4: Engagemangsmodellen

Denna bilaga är en idéskiss, jag vill att vi tillsammans arbetar fram världens bästa modell.

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Figuren visar engagemangsmodellen.

En nationell organisation, förbundet

 • Förbundet engagerar de regionala organisationerna.

 • Nationella organisationen organiserar alla de nationella aktörerna som går med i förbundet.

 • Nationella aktörer arbetar direkt mot nationellt ansvariga.

En regional organisation i varje region/landsting

 • Regionala organisationer engagerar de lokala organisationerna.

 • Regionala organisationen organiserar alla de regionala aktörerna i sitt område som går med i förbundet.

 • Regionala aktörer arbetar mot Regionalt ansvariga.

 • Regionala organisationen påverkar den nationella organisationen.

En lokal organisation i varje kommun

 • Lokala organisationerna engagerar individer.

 • Lokal organisation organiserar alla de lokala aktörerna i sitt område som går med i förbundet.

 • Lokala aktörer arbetar mot Lokalt ansvariga

 • Lokala organisationen påverkar den regionala organisationen.

påverkansmodellen

Figuren visar påverkansmodellen.

Medlemskap & Samarbeten

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

 1. Individer - Hänvisas till Sverok ORTNAMN.

 2. Föreningar - Går med och kan därmed göra saker som Sverok, om det finns flera föreningar på samma ort bör de samarbeta och arbeta kompletterande.

 3. Företag:

  1. Spelföretag dvs företag som har ett direkt intresse i verksamheten och arbetet och därmed vill vara med och stödja ekonomiskt och demokratiskt.

  2. Varumärkesbyggare dvs företag som vill förknippa sig med verksamheten för att bygga varumärke, går med och kan säja att de stödjer Sverok.

 4. Organisationer, allt från museum till Universitet

Struktur

Lokal samarbetsorganisation: Sverok ORTNAMN

Etablerandet av en lokal samarbetsorganisation vid namn Sverok ORTNAMN vilken hjälper föreningarna att koordinera och strukturera sitt arbete så att alla kan fokusera på det de vill göra. Den lokala samarbetsorganisationen förmedlar de lokala behoven till sitt distrikt.

Regional samarbetsorganisation: Sverok LÄN/REGION

Etablerandet av distrikt/regioner där en majoritet av de omfattade föreningarna efterfrågar dem vid namn Sverok LÄN/REGION. Distrikten hjälper de lokala föreningarna och förmedlar de regionala behoven till den nationella organisationen eller Sverok om sådan saknas.

Nationell samarbetsorganisation: Sverok SPECIALISTFÖRBUND

Etablerandet av Nationella specialistförbund där en majoritet av distrikten eller 75% av de omfattade föreningarna efterfrågar dem vid namn Sverok SPECIALIST. De nationella specialistförbunden bevakar de specialfrågor som rör den verksamheten och bistår distrikten och Sverok med synpunkter och direktiv för sin verksamhet. (Ex Sverok Airsoft, Sverok Konvent, Sverok E-sport)

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Botten: Lokala företag och organisationer samverkar med den lokala samarbetsföreningen.

Mitten: Regionala företag och organisationer samverkar med distrikten.

Toppen: Nationella företag och organisationer samverkar med det Sverok SPECIALIST eller Sverok - Spelhobbyförbundet om sådant saknas.

Sverok: Helheten illustrerar Sverok..

Bilaga 5: Externa målgrupper

Denna bilaga är en idéskiss, jag vill att vi tillsammans arbetar fram världens bästa modell.

Målgrupper

Figuren illustrerar de huvudsakliga externa målgrupperna som på ett eller annat sätt kan samverka med Sverok för ett gemensamt större syfte.

Bilaga 6: Mötesplats för gemenskap

Denna bilaga är en idéskiss, jag vill att vi tillsammans arbetar fram världens bästa modell.

 • Vad gör Sverok för dig som spelare?

 • Vad gör Sverok för er som förening?

 • Vad vill du att Sverok ska göra för dig?

Konvent och samlande arrangemang används för att sprida budskapet om Sverok och vad som händer i olika delar av organisationen (Lokalt, Regionalt och Nationellt) i syfte att skapa en gemenskap, en vi känsla.

Bilaga 7: Ohämmat engagemang, oberoende av ålder

Föreningar utan åldersgränser är fantastiska

 1. Alla kan delta på lika villkor.

 2. Alla har samma rätt att påverka.

 3. Alla har samma rätt att engagera sig.

 4. Kunskap och Erfarenhet sprids över åldersgränserna och förblir en växande resurs för medlemmarna i takt med att föreningen blir äldre.

Regeringen, ungdomsstyrelsen (MUCF) och 60% spärren

Enligt det gällande regelverket från regeringen måste ungdomar (max 25år) vara 60% av medlemmarna för att den enskilda medlemmen ska ge stöd i föreningen.

Visst låter det fantastiskt, att ungdomar måste vara majoritet för att ge stöd?

Tyvärr är effekten raka motsatsen, förslaget hämmar demokrati, begränsar engagemang och försvårar lärande.

Det hämmar demokratin

 1. Föreningar måste antingen välja att segregera medlemmarna i åldersindelade föreningar eller riskera att bli utan stöd.

 2. Föreningar måste effektivt avråda personer att gå med eller uppmuntra medlemmar som blir äldre än ungdom att gå ur föreningen då de blir en risk för att förlora ekonomiskt stöd för ungdomar.

 3. Förbund måste begränsa sig till ungdomar eller riskera att förlora sina statsbidrag.

Det begränsar engagemanget

 1. En väl fungerande förening som engagerar och behåller sina medlemmar över tid behöver rekrytera över 100% fler än föregående år varje nytt år för att bibehålla en given procentsats.

 2. Antalet personer som intresserar sig för ideell verksamhet har på senare år, minskat, genom att kräva att de ska vara i en specifik ålder, intervall eller på annat sätt begränsa försvårar avsevärt fortlevnaden för organisationen

 3. Eldsjälar är en relativt liten skara personer som brinner för sin förening, att engagera och behålla dessa är nyckeln till framgång för en ideell förening.

Det försvårar lärande

 1. Erfarenheten från de som är äldre begränsas i takt med att de inte kan vara medlemmar i föreningen.

 2. Kunskapen som delas mellan medlemmar oberoende av ålder, begränsas då alla medlemmar effektivt är i liknande ålder och därmed har liknande kunskaper.

 3. När föreningen väl utbildat medlemmar kan den endast behålla dem i ett fåtal år, sedan måste de gå vidare, eller så förlorar föreningen det ekonomiska stödet, det medför att kunskapen föreningen investerar i försvinner bort och måste återskapas istället för att kunna byggas vidare på och delas.

Ungdomar är viktiga

 1. Ungdomar är en nyckelkomponent till tillväxt och nyrekrytering i ideell verksamhet.

 2. Ungdomar har oftast mer tid och mindre pengar än senare i livet, det gör dem extra attraktiva.

 3. Reglerna som föreslås påverkas inte av de unga, utan det är de äldre som begränsar ungdomens stöd.

Jag vill arbeta för

 • Att procentsatsen tas bort.

 • Att ungdomar ger en summa per ungdom som väljer att bli medlem.

 • Att en alternativ kontrollmekanism införs så att stöd riktat till ungdomar används till ungdomar.

 • Att det är du som bestämmer hur din förening ska se ut och vilka som är medlemmar.

Bilaga 8: Hur relaterar plattformen till det som finns i Riksmöteshandlingarna?

Plattformen sätter fokus på föreningarna och distrikten:

 • Resurser och inflytande flyttas närmare dig.

 • De regionala föreningsutvecklarna kommer att lyda under distrikten, förbundet kommer sköta administrationen.

 • Rekrytering fokuseras på att hjälpa befintliga föreningar och distrikt att växa sig starkare.

 • Förbundskansliet kommer kostnadsfritt att erbjuda kommunikations och ekonomitjänster till distrikten.

 • Samtliga uppdrag i projekt och arbetsgrupper blir engagemang som ligger utanför förbundsstyrelsen.

 • Anställd personal kommer att agera beställare av projekt för att få maximal kontinuitet och möjlighet att skapa långsiktig erfarenhet som bibehålls i förbundet oavsett styrelse.

 • Projekt och arbetsgrupper flyttas ut till distrikt och eller grupp av föreningar vilka vill och kan driva frågorna, målet är att få spridning över hela landet. Förbundet står för ekonomin.

 • Ekonomiskt stöd för projekt via ex crowdfunding kommer att bedömmas baserat på uppskattat värde för spelhobbyn/spelkulturen (enligt en förutsägbar mall) med extra fokus på att göra det enklare att komma igång, distrikten kommer att få väga in i processen över projekt i sitt område.

 • Alla oavsett ålder kommer att uppmuntras att bli fullvärdiga medlemmar i en Sverokförening.

Bilaga 9: Kunskaps och kompetensbanker

Idag finns enorma mängder erfarenhet, kunskap och kompetens ute i föreningar och distrikt. Vi behöver arbeta insamlande för att se till så att det kan spridas mellan föreningar, distrikt och förbund genom etablerandet av kunskapsbanker.

Det kan vara allt från lathundar för budget, tips för rekrytering, regler för airsoft, turneringsformat i tävlingar, äventyr till rollspel, bilder till material eller anmälnings/betalsystem.

Var tar allt du skapar vägen, allt hårt arbete, allt slit?
Jag vill att vi tar vara på din insats, att vi bygger vidare tillsammans, och gör allt tillgängligt likt det här dokumentet enligt CC BY-NC-SA eller liknande.

Sverok ska vara platsen där du kan hitta allt det du behöver för ditt engagemang, detaljerna överlåter jag till dig i Sverok som kan sånt här.

Bilaga 10: Sverok, för Sverok, av Sverok, med Sverok

Det är dags att vi tittar på vem som deltar, skapar och engagerar sig i det vi gör:
 • Sverok är en organisation bestående av föreningar vilka har människor som medlemmar.
 • För Sverok är allt det vi tillsammans skapar som gör oss bättre, det är enbart till för våra medlemmar.
 • Av Sverok är allt det vi tillsammans skapar som gör andra bättre och som kan vara till för våra medlemmar men som inte kräver något av deltagarna.
 • Med Sverok är när vi tillsammans deltar i det andra gör.
Vi behöver tillsammans ta fram en plan som sätter fokus där du vill ha det, och där vilka som gör vad av de gemensamma resurserna är tydligt.

Bilaga 11: Zwork, Zworken och Zworkskogen

Jag är för Zworken, för mig är denna vår maskot en symbol för allt det vi är och allt det vi står för dvs Sverok förbundet där alla är välkomna och där du bestämmer. Zworken är ett uttryck för fantasi, ett utlopp för kreativitet, en källa till reflektion och en möjlighet att synas.

Jag lovar att om du väljer mig så kommer jag vara Zworken på minst ett möte med MUCF eller Ungdomsstyrelsen som de tidigare hette.
Om du kan vara en Vampyr, en Magiker, en elitsoldat i skog, en svärdssvingande hjälte i Diablo, en orch i ett träsk, en krigsherre i strategi, eller något helt annat så är det min uppgift att sprida det fantastiska Sverok är; förbundet där du för en dag kan vara precis vem du vill i en kollektiv fantasi.

Vi är Sverok och vi gör det här för att [välj egen anledning].

Bilaga 12: Rekryteringskopensation (Ditt engagemang har värde)

Med jämna mellanrum rekryterar förbundets valberedning engagerade av organisationens distrikt och/eller föreningar, det kan vara styrelse eller andra nyckelpersoner, när så sker skall förbundet kompensera organisationen denne kom från.

Föreslagen kompensation för rekryterade för år 2015, grundsumma baserad på roll i organisationen individen kommer från:
 Ordförande eller kassör  35 000kr 
 Sekreterare 30 000kr 
 Ledamot 15 000kr 
 Valberedare 20 000kr 
 Revisor 15 000kr 
 Ledare 10 000kr 
 Medlem  5 000kr 

Utöver grundsumman skall det även existera en variabel summa beroende på organisationens omsättning och antalet år individen verkat (dvs enbart delta i verksamhet räknas inte. Individen måste vara namngiven i årsmötesprotokollet och en beskrivning av roll ingå), denna föreslås,
 för 
upp till: 
1 år: 2% av omsättningen under året.
2-4 år: 4% av omsättningen, genomsnitt av åren.
5+ år: 6% av omsättningen, genomsnitt av åren.
Beloppet för procentsatsen är minst 1 000kr per procent för distrikt.

Totalbeloppet kan aldrig överstiga 300 000kr.

Om individen varit engagerad i föreningar och distrikt så räknas samtliga in proportionerligt.

Exempel: individ X har varit medlem i förening 3 år, ingått i styrelse som ledamot i 2 år och varit ledare för arbetsgrupp i distrikt i 2 år.
Grundsumma: ((5 000 x 3) + (15 000 x 2) / 5) + ((5 000 x 3) + (10 000 x 2)/5) = 6000 + 5 000 dvs föreningen skall ges 6000kr och distriktet skall ges 5 000kr. Grundsumma för rekryteringen blir 11 000kr för förbundet.

Till det kommer omsättningen, låt säja att föreningen omsatt 5 000kr första, 9 000kr andra och 11 000 kr tredje året, och distriktet omsatt 150 000kr första, 225 000 andra och 423 000 tredje året. Individen var ledamot år 1-2 , och ledamot och ledare i ag i distrikt år 2-3. 
Variabeltbelopp: förening (((5 000 + 9000)/2)x 0,04) + distrikt (((225 000 + 423 000)/2)x 0,04) = Förening 280 + distrikt 12 960.

Totalt ges föreningen 6 280 kr, och 12 960 kr ges till distriktet. Rekryteringen kostar förbundet totalt 19 240 kr.

Bilaga 13: Krishantering

I syfte att skapa stabilitet och trygghet bör ett Krishanteringssystem införas. 

Det primära området är stöd till arrangörer och deltagare.  Tänkbara funktioner är :
 • Hotline dit du som behöver kan vända dig, bemannad med juridisk, psykologisk och annan hjälp du kan behöva.
 • Haverikommission vilken tittar på och hjälper till att nå insikt i vad som gått snett och bistår med att föreslå åtgärder för framtiden.
 • Faddrar och mentorer vilka kan ge stöd i att nå vidare.
 • Anonym rapportering för att kunna förändra utan att själv synas.
 • Whistleblower skydd så att du som har vetskap kan delge den utan konsekvenser.

Bilaga 14: Transparens och demokrati i organisationer kontrollerade av förbundet (Aktiebolag, Stiftelser, osv)

I de fall förbundet väljer att starta och driva organisationer vid sidan av förbundet av olika skäl så skall förbundets demokratiska principer alltid gälla.
 • Det skall vara öppet tillgängligt vad organisationen gör. Som minst skall årsredovisning och årsmötesprotokoll finnas tillgängligt för alla.
 • Det skall vara öppet tillgängligt att kunna kommunicera med organisationen.
 • Som minst skall 2 personer från varje distrikt ha närvaro, förslags och rösträtt på organisationens årsmöte/motsvarande möte.
 • Organisationens syfte, årsredovisning, balans och resultaträkning samt verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skall ges en samlingspunkt på förbundets riksmöte för att ombuden där skall få insikt i allt det förbundet gör. Ombuden skall här ges möjlighet att framföra önskemål och förslag vilka organisationen måste ta upp på sitt kommande årsmöte.
 • Organisationens årsmöte, årsmötesprotokoll och årsredovisning skall publiceras på samma sätt och ställen som dem för förbundet Sverok.
 • Protokoll från organisationens möten skall finnas tillgängliga och vara möjliga att läsa för förbundets medlemmar. (Om det är nödvändigt kan organisationen kräva att medlemmen som vill läsa dem skriver på ett sekretessavtal även kallat NDA)

Bilaga 15-19: Reserverade för framtida användning

Bilaga 20: Kopiera, förbättra, förändra!

Gillar du det du läst, helt, delvis eller kanske bitvis?

Dokumentet är licensierat enligt CC BY-NC-SA.

Det innebär att du får använda det på följande villkor:

 • Erkännande - Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din användning av verket).

 • Dela Lika - Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast distribuera resultatet under samma licens eller en liknande licens som denna.

 • Ickekommersiell - Du får inte använda verket för kommersiella ändamål.

Det innebär att du är fri att ta det du gillar, ändra det du inte gillar och använda det för att själv kandidera, eller göra något helt annat med.

Revisionshistorik

2014-11-10
Bilaga 14 tillkom.
Bilaga 15-19 existerar inte utan är reserverade.

2014-11-07
Bilaga 13 tillkom.
Bilaga 15-19 existerar inte utan är reserverade.

2014-11-04
Bilaga 12 tillkom.
Bilaga 13-19 existerar inte utan är reserverade.

2014-09-28
Tillägg under rubriken Organisation och dess underrubriker.

Nya bilagor 9-11, tidigare bilaga 9 är nu bilaga 20 och placeras sist av alla bilagorna.
Bilaga 12-19 existerar inte utan är reserverade.

2014-09-07
Justeringar lite överallt.

2013-11-21
Bilaga 9 tillkom.

2013-11-13
Bilaga 8 tillkom.

2013-11-04
Bilaga 7. Tillkom.

2013-10-15
Hej, texten kompletterades.

2013-10-10
Hej, rubriken med text tillkom.

2013-10-09
Bilaga 5, Bilaga 6, Innehållsförteckning samt Revisionshistorik tillkom.